Promocje
Jak powstało pismo
Jak powstało pismo
25,00 zł 10,00 zł
szt.
Powstanie Spartakusa 73 - 71 p.n.e.
Powstanie Spartakusa 73 - 71 p.n.e.
60,00 zł 34,90 zł
szt.
Odczytanie pisma klinowego
Odczytanie pisma klinowego
34,00 zł 10,00 zł
szt.
Wojna domowa w Rzymie w latach 193 - 197
Wojna domowa w Rzymie w latach 193 - 197
60,00 zł 34,90 zł
szt.
Rafia 217 p.n.e. Ostatni triumf Ptolemeuszy
Rafia 217 p.n.e. Ostatni triumf Ptolemeuszy
60,00 zł 30,00 zł
szt.
Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert
Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert
60,00 zł 30,00 zł
szt.
Produkt dnia
Plemienny świat Germanów
Plemienny świat Germanów
69,99 zł 30,00 zł
szt.
Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert
Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert
60,00 zł 30,00 zł
szt.
Ptolemeusze i Rzym. Przyjaźń czy zależność
Ptolemeusze i Rzym. Przyjaźń czy zależność
60,00 zł 30,00 zł
szt.
Rafia 217 p.n.e. Ostatni triumf Ptolemeuszy
Rafia 217 p.n.e. Ostatni triumf Ptolemeuszy
60,00 zł 30,00 zł
szt.
Krassus. Polityk niespełnionych ambicji
Krassus. Polityk niespełnionych ambicji
60,00 zł 30,00 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.wydawnictwoatryda.pl.
 2. Sklep Wydawnictwa Atryda jest własnością Michał Kowalski Atryda z siedzibą w Kocewi Małej 5, 62-652 Chodów, NIP 6662123532, REGON 384501500, adres poczty elektronicznej: kontakt@wydawnictwoatryda.pl
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż książek i innych artykułów
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Oferta

 1. Ceny na stronie www.wydawnictwoatryda.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.
 3. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia

Składanie zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie jest możliwe w przypadku Klienta posiadającego Konto jak również bez rejestracji.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Klienta oraz Sprzedawcę wiąże Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.
 5. Dowód zakupu zostaje wysłany Kupującemu drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury VAT.

Formy płatności

 1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego towaru:
 2. Przelew bankowy - przelew należności na konto sklepu: 08 1090 1203 0000 0001 4352 5567
 3. Płatność kartą kredytową/płatniczą
 4. Płatność gotówką przy odbiorze paczki:
  - tylko przesyłki kurierskie,
 5. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.
 1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

Dostawa

 1. Na terenie Polski towar dostarczany jest za pomocą zewnętrznego przewoźnika za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost.
 2. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny towaru i jest do niej doliczany.
 4. O wyrażeniu zgody na umieszczenie w bazie Sklepu, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia/rejestracji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 5. 5. . W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 6. 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt oraz wszystkie otrzymane nieodpłatnie upominki/gratisy/próbki, które otrzymał jako dodatek do zakupu, Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Michał Kowalski Atryda, Kocewia Mała 5, 62-652 Chodów.
 7. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumentem), wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Michał Kowalski Atryda, z siedzibą w Kocewi Malej 5, 62-652 Chodów, NIP 6662123532, REGON 384501500
 2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  - pisemnie na adres: Michał Kowalski Atryda, Kocewia Mała 5, 62-652 Chodów;

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wydawnictwoatryda.pl;
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę płatności.

Procedura reklamacyjna

1.Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@wydawnictwoatryda.pl

2.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4.Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

5.Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.wydawnictwoatryda.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę firmy Michał Kowalski Atryda, Kocewia Mała 5, 62-652 Chodów.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2020.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl